Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın

VİZYON
Farklı tecrübe ve donanımlara sahip, özverili ve çözüm odaklı çalışmalar yapıp eğitim, sanat, spor, hizmet ve sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler üretmek; tüm bunları yaparken toplumsal birliğe ve yardımlaşmaya önem vermek

MİSYON
Yarını Aydınlat gençliği olarak düşünen ve düşündüğünü harekete geçirebilen, üretkenliğini, fikrini ifade edebilen, özgüven sahibi, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan topluma yararlı bireyler kazandırmak.

KURULUŞ ÖYKÜSÜ
Yarını Aydınlat Gençlik Platformu bir grup gencin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir ekiptir. 15 Kasım 2015 tarihinde içimizde yer alan kurucu başkanlarımızdan Volkan USANMAZ’ın yaşadığı ailevi meseleler sonrasında gençliğe hizmeti amaçlayan bir kuruluş düşüncesi sonucunda yanına arkadaşlarını toplaması ile devam eden bir gençlik platformu olmuştur. Toplumsal anlamda  yaşanan cehaletin yıkılması amacıyla çocuklarımızı kitapla buluşturmayı hedefleyen platform üye halkasının genişlemesi ve farklı alanlarda bilgi birikime sahip bireylerin katılımı neticesinde yeni projeler üreterek tolumun farklı kesimlerinde yer alan her türlü derde ve kedere ortak olmaya çalışmıştır ve çalışacaktır.

Platformda içimizde yer alan genç arkadaşlarımızın gelişim ve ilerlemesi de hedeflenmekte, kendimizi geliştirmek adın Halk eğitim müdürlüğü tarafından bazı kurslar sağlanmaktadır. Aynı zamanda genç neslin daha bilinçli yetişmesi açısından yaşlılarımızla ve engelli kardeşlerimizle de projeler yapılmakta, yeni neslin ve genç enerji aktarımının doğru yapılması sağlanmaktadır. Katılan her bireyin kendi öyküsünün, hedeflerinin, amaçlarının olması projelerin oluşumunu sağlamakta ya da bu tür hedef veya gayeleri olmayan kardeşlerimize yol gösterici olmaya çalışmaktayız. Hem yetimin-öksüzün, darda kalmış bazen bir sohbete muhtaç olmuş, bazen bir çift göze hasret kalmış yüreklere dokunmaktayız, hem de yeni neslin inşasını sağlamaktayız.


HEDEFLER
İçinde bulunduğumuz yeni dünya düzeni beraberinde ilmin ve bilginin ön planda olduğu, her konuda gerçek bilgiye sahip yeni bir neslin var olması koşulunu beraberinde getirmektedir. 21. yüzyılın teknolojik hareketliliği ile birlikte bilgi dediğimiz temel kavram değişmekte, gerçek bilgi yerini karmaşık bilgi silsilesine dönüştürmektedir. Bunun yanında hızla değişen ekonomik, siyasi, sosyal farklılaşma; değişen ve dönüşen kalıplar, düşünceler dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaktadır. Bu karmaşık örgü yumağı içinde okumak, anlamak hızlı ve stratejik kararlar vermek, teknolojiye ayak uydurmak ve icatlar üretmek gerekmektedir. Bunun için de okumak, anlamak, irdelemek, düşünmek, eleştirmek, nedenler
ve sonuçlar arası bağın kurulması gibi karmaşık dünya düzeni denklemleri açısından yeni, düşünce odaklı bir neslin varlığı şarttır.

Toplum birbirlerine bağlı zincir halkalarından oluşmaktadır. Zincir halkalarının bağı ne kadar gevşek olursa zincir de o derece kırılgan olur. Bizler de öncelikle bunu çözmek ve toplumsal anlamda güçlü bağların oluşmasını sağlamak adına her kesime hitap eden ve herkesi dinleyen bir yapıdayız ve böyle olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda birlik temelli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan projeler olmaya devam edecektir.

FİKİR HAREKETLERİMİZ
Düşünen
Akılçı
Yenilikçi
Sorgulayan
Bilinçli
Aktif
Takım Çalışmasına Yatkın
Sorumluluk Alabilen
İkna ve İletişim Kabiliyeti Yüksek

Whatsapp Destek Hattı 0 (531) 394 87 57